Γιγαντοεκτυπώσεις

Γιγαντοεκτυπώσεις

Με πλάτος εκτύπωσης στα 160 cm και απαιριόριστο μήκος μπορούμε να τυπώσουμε:Poster, banner, έργα τέχνης, διακόσμηση εσωτερικού χώρου, αυτοκόλλητες μεμβράνες, αυτοκόλλητα γράμματα για βιτρίνες, αυτοκόλλητα με περιμετρική κοπή, αυτοκινητοεπιγραφές κ.λ.π. Τα μελάνια είναι ανεξήτηλα (4 χρόνια εγγύηση σε εξωτερική χρήση), ζωηρά και η εκτύπωση εύστοχη σε σχέση με αυτό που βλέπουμε στην οθόνη του υπολογιστή.